Korupcijos prevencija

Už korupcijos prevenciją Šilutės profesinio mokymo centre atsakinga Korupcijos prevencijos komisija. Komisijos vadovė Bronislava Valančienė, tel. Nr. 8 609 41851, el. p. bronislava.valanciene@gmail.com.

Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Centre administruoja Centro Korupcijos prevencijos komisijos narė Jovita Montvilienė, tel. 8 441 53360, el. paštu: korupcija@silutespmc.lt.