Psichologas

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Mokyklos psichologo veikla yra kompleksiška.

Ji apima šias kryptis:

  • Konsultavimo: tai pagrindinė psichologo veiklos kryptis;
  • Psichologinio įvertinimo: tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės būklės problemas gavimas, remiantis psichologiniais metodais;
  • Tyrimo: tai mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų analizė, rekomendacijų rengimas remiantis tyrimo medžiaga;
  • Psichologinio švietimo: tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Mokyklos psichologas savarankiškai šviečia tėvus (ar teisėtus vaiko globėjus), pedagogus. Konsultuoja neviršydamas savo kompetencijos, pagal turimus kvalifikacijos pažymėjimus veda psichologijos pamokas, skaito paskaitas psichologinėmis temomis.

Psichologė  Ugnė Būdvytytė dirba II aukšte 211 kabinete

psichologe@silutespmc.lt