Metinės veiklos programos ir jų ataskaitos

Peržiūrėti 2019 m strateginio švietimo plano įgyvendinimo veiklos programos ataskaita
2018-2019 m. m. Šilutės profesinio mokymo centro strateginio švietimo  įgyvendinimo planas