Metinės veiklos programos ir jų ataskaitos

Peržiūrėti 2023 m. Šilutės profesinio mokymo centro strateginio švietimo  plano įgyvendinimo programą

Peržiūrėti 2022 metų Šilutės profesinio mokymo centro metinę VEIKLOS ataskaita

Peržiūrėti 2021 m. Šilutės profesinio mokymo centro veiklos ataskaitą

Peržiūrėti 2020 m. Šilutės profesinio mokymo centro metinę veiklos ataskaitą 

Peržiūrėti 2019 m. strateginio švietimo plano įgyvendinimo veiklos programos ataskaitą