Metinės veiklos programos ir jų ataskaitos

Peržiūrėti 2019 m strateginio švietimo plano įgyvendinimo veiklos programos ataskaita
2018-2019 m. m. Šilutės profesinio mokymo centro strateginio švietimo  įgyvendinimo planas
Peržiūrėti 2021 m. Šilutės profesinio mokymo centro strateginio švietimo  plano įgyvendinimo programa
Peržiūrėti 2020 m. Šilutės profesinio mokymo centro metinę veiklos ataskaitą 

Peržiūrėti 2021 m. Šilutės profesinio mokymo centro metinę veiklos ataskaitą 2021 m.m. ŠPMS veiklos ataskaita