Metinės veiklos programos ir jų ataskaitos

Peržiūrėti 2023 m. Šilutės profesinio mokymo centro strateginio švietimo  plano įgyvendinimo programą

Peržiūrėti 2022 metų Šilutės profesinio mokymo centro metinę veiklos ataskaita I dalis

Peržiūrėti 2022 metų Šilutės profesinio mokymo centro metinę veiklos ataskaitą II dalis

Peržiūrėti 2021 m. Šilutės profesinio mokymo centro veiklos ataskaitą I dalis

Peržiūrėti 2021 metų  Šilutės Profesinio mokymo centro veiklos ataskaita II dalis

Peržiūrėti 2020 m. Šilutės profesinio mokymo centro metinę veiklos ataskaitą I dalis

Peržiūrėti 2020 m. strateginio švietimo plano įgyvendinimo veiklos programos ataskaitą II dalis