Patvirtinta Šilutės žemės 
ūkio mokyklos direktoriaus
2018 gegužės 4 d. įsakymu Nr.P2-61V

2022 m. vasario 15 d. Darbo tarybos posėdyje atnaujinta Darbo tarybos sudėtis.

DARBO TARYBOS SUDĖTIS:

 • Pirmininkas: Gintautas Tomkevičius, praktinio mokymo vadovas
 • Sekretorė: Bronislava Valančienė, profesijos mokytoja
 •  Nariai:
  • Laima Žemgulienė, gimnazijos skyriaus vedėja
  • Asta Gratkauskienė, anglų kalbos mokytoja
  • Lolita Dobravolskienė, profesijos mokytoja
  • Gitana Bagdonienė, lietuvių kalbos mokytoja
  • Juozas Savielius, vairuotojas

Darbo tarybos dokumentai:

Darbo tarybos protokolai: