Bendrojo ugdymo dalykų metodinė grupė

PATVIRTINTA
Šilutės žemės ūkio mokyklos
direktoriaus 2020 m.rugsėjo 4 d.
įsakymu Nr. V-93

Šilutės žemės ūkio mokyklos bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės darbo planas 2020-2021 m.

Peržiūrėti Bendrojo-ugdymo-metodinės-grupės-Darbo-planą-2020-2021m.m..pdf

Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės sudėtis

Aurelija Žymančienė mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
Danutė Marozienė mokytoja metodininkė Dorinis ugdymas
Gitana Bagdonienė mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
Asta Gratkauskienė mokytoja metodininkė Anglų kalba
Regina Gedaitienė mokytoja metodininkė Matematika
Laimutė Kulevičienė mokytoja metodininkė Matematika
Vygantė Jukniuvienė mokytoja metodininkė Biologija
Gaiva Būdvytienė mokytoja metodininkė Istorija
Anna Novikova Čičirkienė mokytoja Anglų kalba
Petras Stankus mokytojas metodininkas Geografija
Aleksandras Pancerovas mokytojas metodininkas Kūno kultūra
Mireta Jankauskienė vyr.mokytoja Kūno kultūra
Žydrina Macijauskienė vyr.mokytoja Fizika
Laimutė Bujokienė vyr.mokytoja Biologija
Ramutė Jagintavičienė vyr.mokytoja Istorija, Etika