Bendrojo ugdymo dalykų metodinė grupė

Šilutės profesinio mokymo centro bendrojo ugdymo dalykų metodinė grupė

Bendrojo ugdymo metodinės grupės Darbo planas 2022-2023m.m.

Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės sudėtis

Aurelija Žymančienė mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
Danutė Marozienė mokytoja metodininkė Dorinis ugdymas
Gitana Bagdonienė mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
Asta Gratkauskienė mokytoja metodininkė Anglų kalba
Regina Gedaitienė mokytoja metodininkė Matematika
Ramutė Jagintavičienė vyr.mokytoja Istorija, Etika
Vygantė Jukniuvienė mokytoja metodininkė Biologija
Gaiva Būdvytienė mokytoja metodininkė Istorija
Laimutė Bujokienė vyr.mokytoja Biologija
Petras Stankus mokytojas metodininkas Geografija
Aleksandras Pancerovas mokytojas metodininkas Kūno kultūra
Mireta Jankauskienė vyr.mokytoja Kūno kultūra
Žydrina Macijauskienė vyr.mokytoja Fizika
Ira Laukaitienė vyr.mokytoja Rusų klaba
Asta Martinkienė vyr.mokytoja Vokiečių kalba
Rita Kundrotaitė mokytoja Muzika, tikyba