Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 2023 m. veiklos planas:

2023 m. metų veiklos planas Šilutės Profesinio mokymo centras

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos uždaviniai:

  • Pirmosios pagalbos teikimas.
  • Sveikas priežiūros veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
  • Informacijos sklaida.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
  • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
  • Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
  • Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  • Vykdyti veiklą mokinių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Viktorija Šepetienė

Tel.Nr. 865900457

El. p. viktorija.sepetiene@silutessveikata.lt

Darbo laikas:

Pirmadienis ————

Antradienis 8.00-16.00 pietų pertrauka 11.30-12.00

Trečiadienį 8.00-16.00 pietų pertrauka 11.30-12.00

Ketvirtadienis 14.00-15.00

Penktadienį ————–