Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos uždaviniai:

  • Pirmosios pagalbos teikimas.
  • Sveikas priežiūros veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
  • Informacijos sklaida.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
  • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
  • Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
  • Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  • Vykdyti veiklą mokinių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Viktorija Šepetienė

Darbo laikas:

Pirmadienis 08.00-9.30     11.30-16.30

Antradienis 11.30-16.30

Trečiadienį 08.30-09.30

Ketvirtadienis 11.30-16.30

Penktadienį 12.00- 15.30