Mokytojai

Bendrojo lavinimo dalykų mokytojai

Aurelija Žymančienė mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
Danutė Marozienė

Rita Kundrotaitė

mokytoja metodininkė

mokytoja

Dorinis ugdymas (etika)

Dorinis ugdymas (tikyba)

Gitana Bagdonienė mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
Asta Gratkauskienė

Ira Laukaitienė

Asta Martinkienė

mokytoja metodininkė

vyr.mokytoja

vyr.mokytoja

Anglų kalba

Rusų kalba

Vokiečių kalba

Regina Gedaitienė mokytoja metodininkė Matematika
Vygantė Jukniuvienė mokytoja metodininkė Biologija
Gaiva Būdvytienė mokytoja metodininkė Istorija
Petras Dylertas mokytojas metodininkas Kūno kultūra
Petras Stankus mokytojas metodininkas Geografija
Aleksandras Pancerovas mokytojas metodininkas Kūno kultūra
Mireta Jankauskienė vyr.mokytoja Kūno kultūra
Žydrina Macijauskienė vyr.mokytoja Fizika, matematika
Laimutė Bujokienė vyr.mokytoja Biologija
Ramutė Jagintavičienė vyr.mokytoja Istorija, Etika

 

Profesijos mokytojai

Rolandas Niauronis metodininkas Technikos priežiūra ir remontas
Gražina Kazlauskienė metodininkė Ekonomika, logistika
Gedutė Kuisienė metodininkė Kirpimas
Ugnė Būdvytytė mokytoja Psichologija
Laima Gurjanova vyr.mokytoja Teisė, darbuotojų sauga
Bronislava Valančienė vyr.mokytoja Ekonomika, buhalterija
Reda Jurgėlienė vyr.mokytoja Kirpimas
Gražina Jončienė vyr.mokytoja Virimas, kulinarija
Romualda- Petrė Raštutienė vyr.mokytoja Statyba
Galina Deimantienė vyr.mokytoja Statyba
Lolita Dobravolskienė vyr.mokytoja Virimas, kulinarija
Elemana Skablauskienė vyr.mokytoja Specialybės lietuvių kalba
Rasa Čiumakovienė vyr.mokytoja Socialiniai mokslai
Gabrielė Razmaitė mokytoja Kosmetika
Daiva Jotkuvienė vyr.mokytoja Kulinarija
Renata Meilė vyr.mokytoja Svečių aptarnavimas
Loreta Liekienė vyr.mokytoja Mityba, sanitarija ir higiena
Aurelija Mikalauskienė vyr.mokytoja Ekonomika
Zigmas Valaitis vyr.mokytoja Elektrotechnika
Vida Janulevičienė vyr.mokytoja Statyba
Saulius Daugalas vyr.mokytoja Statyba
Agnė Pielikytė mokytoja Psichologija
Oksana Degutytė mokytoja Ekonomika, logistika
Rimantas Tamošaitis vyr.mokytojas Technikos priežiūra ir remontas
Arvydas Būdvytis vyr.mokytojas Technikos priežiūra ir remontas
Gintautas Tomkevičius vyr. mokytojas Žuvininkystė, technikos priežiūra ir remontas
Arvydas Grigonis vyr. mokytojas Informacinės technologijos
Viktorija Šepetienė vyr. mokytoja Socialinis darbas- sveikata
Irena Sudeikienė mokytoja Svečių aptarnavimas
Indrė Skablauskaitė mokytoja Pilietiškumougdymas
Edita Endrulienė mokytoja Socialinis darbas, individuali priežiūra
Ričardas Stonkus mokytojas Žuvininkystė
Vytautas Chockevičius mokytojas Profesinės inf. technologijos
Edvardas Jurjonas mokytojas Darbuotojų sauga