Mokytojai

Bendrojo lavinimo dalykų mokytojai

Aurelija Žymančienė mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
Danutė Marozienė mokytoja metodininkė Dorinis ugdymas
Gitana Bagdonienė mokytoja metodininkė Lietuvių kalba ir literatūra
Asta Gratkauskienė mokytoja metodininkė Anglų kalba
Regina Gedaitienė mokytoja metodininkė Matematika
Laimutė Kulevičienė mokytoja metodininkė Matematika
Vygantė Jukniuvienė mokytoja metodininkė Biologija
Gaiva Būdvytienė mokytoja metodininkė Istorija
Petras Dylertas mokytojas metodininkas Kūno kultūra
Petras Stankus mokytojas metodininkas Geografija
Aleksandras Pancerovas mokytojas metodininkas Kūno kultūra
Mireta Jankauskienė vyr.mokytoja Kūno kultūra
Žydrina Macijauskienė vyr.mokytoja Fizika, matematika
Laimutė Bujokienė vyr.mokytoja Biologija
Ramutė Jagintavičienė vyr.mokytoja Istorija, Etika

 

Profesijos mokytojai

Rolandas Niauronis metodininkas Technikos priežiūra ir remontas
Gražina Kazlauskienė metodininkė Ekonomika, logistika
Bronislava Valančienė vyr.mokytoja Ekonomika, buhalterija
Evelina Oželienė vyr.mokytoja Ekonomika, buhalterija
Laima Gurjanova vyr.mokytoja Teisė, darbuotojų sauga
Gedutė Kuisienė vyr.mokytoja Kirpimas
Reda Jurgėlienė vyr.mokytoja Kirpimas
Gražina Jončienė vyr.mokytoja Virimas, kulinarija
Romualda- Petrė Raštutienė vyr.mokytoja Statyba
Galina Deimantienė vyr.mokytoja Statyba
Lolita Dobravolskienė vyr.mokytoja Virimas, kulinarija
Elemana Skablauskienė vyr.mokytoja Specialybės lietuvių kalba
Rasa Čiumakovienė vyr.mokytoja Socialiniai mokslai
Birutė Šveikauskienė vyr.mokytoja Kosmetologija, vokiečių kalba
Daiva Jotkuvienė vyr.mokytoja Kulinarija
Renata Meilė vyr.mokytoja Svečių aptarnavimas
Loreta Liekienė vyr.mokytoja Mityba, sanitarija ir higiena
Aurelija Mikalauskienė vyr.mokytoja Ekonomika
Zigmas Valaitis vyr.mokytoja Elektrotechnika
Vida Janulevičienė vyr.mokytoja Statyba
Saulius Daugalas vyr.mokytoja Statyba
Valteris Matulis vyr.mokytoja Neformalus ugdymas
Antanas Šilinskas vyr.mokytojas Logistika
Rimantas Tamošaitis vyr.mokytojas Technikos priežiūra ir remontas
Arvydas Būdvytis vyr.mokytojas Technikos priežiūra ir remontas
Agnė Pielikytė mokytoja Psichologija
Oksana Degutytė mokytoja Ekonomika, logistika
Laima  Žemgulienė mokytoja Techninė braižyba
Rita Mauricienė mokytoja Kulinarija
Indrė Skablauskaitė mokytoja Kulinarija
Edita Endrulienė mokytoja Profesinė etika, psichologija
Ričardas Stonkus mokytojas Žuvininkystė
Gintautas Tomkevičius mokytojas Žuvininkystė
Vytautas Chockevičius mokytojas Profesinės inf. technologijos
Edvardas Jurjonas mokytojas Darbuotojų sauga
Arvydas Grigonis mokytojas Elektrotechnika
Ugnė Būdvytytė mokytoja Psichologija
Irena Sudeikienė mokytoja Svečių aptarnavimas
Viktorija Šepetienė mokytoja Socialinis darbas- sveikata
Saulius Tumaitis mokytojas Variklių TP