Specialybės dalykų metodinė grupė

PATVIRTINTA
Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu
Nr. P2-112V

Specialybės dalykų metodinės grupės
veiklos planas 2018- 2019 m.

Peržiūrėti veiklos planą

Specialybės dalykų metodinės grupės sudėtis

Rolandas Niauronis metodininkas Technikos priežiūra ir remontas
Darius Tubutis metodininkas Kelių eismo taisyklės
Gražina Kazlauskienė metodininkė Ekonomika, logistika
Bronislava Valančienė vyr.mokytoja Ekonomika, buhalterija
Evelina Oželienė vyr.mokytoja Ekonomika, buhalterija
Regina Acuvienė vyr.mokytoja Raštvedyba, prekių mokslas
Laima Gurjanova vyr.mokytoja Teisė, darbuotojų sauga
Gedutė Kuisienė vyr.mokytoja Kirpimas
Reda Jurgėlienė vyr.mokytoja Kirpimas
Gražina Jončienė vyr.mokytoja Virimas, kulinarija
Romualda- Petrė Raštutienė vyr.mokytoja Statyba
Galina Deimantienė vyr.mokytoja Statyba
Lolita Dobravolskienė vyr.mokytoja Virimas, kulinarija
Elemana Skablauskienė vyr.mokytoja Specialybės lietuvių kalba
Juozas Pleikys vyr.mokytoja Civilinė, darbuotojų sauga
Rasa Čiumakovienė vyr.mokytoja Socialiniai mokslai
Birutė Šveikauskienė vyr.mokytoja Kosmetologija, vokiečių kalba
Birutė Jankauskienė vyr.mokytoja Virimas, kulinarija
Daiva Jotkuvienė vyr.mokytoja Kulinarija
Renata Meilė vyr.mokytoja Svečių aptarnavimas
Loreta Liekienė vyr.mokytoja Mityba, sanitarija ir higiena
Aurelija Mikalauskienė vyr.mokytoja Ekonomika
Zigmas Valaitis vyr.mokytoja Elektrotechnika
Irena Pilypaitė vyr.mokytoja Statyba
Vida Janulevičienė vyr.mokytoja Statyba
Saulius Daugalas vyr.mokytoja Statyba
Valteris Matulis vyr.mokytoja Neformalus ugdymas
Antanas Šilinskas vyr.mokytojas Logistika
Rimantas Tamošaitis vyr.mokytojas Technikos priežiūra ir remontas
Algirdas Orentas vyr.mokytojas Technikos priežiūra ir remontas
Virginijus Jončas vyr.mokytojas Metalų apdirbimas
Arvydas Būdvytis vyr.mokytojas Technikos priežiūra ir remontas
Artūras Knašas vyr.mokytojas Profesinės inf. technologijos
Agnė Pielikytė mokytoja Psichologija
Oksana Degutytė mokytoja Ekonomika, logistika
Laima  Žemgulienė mokytoja Techninė braižyba
Rita Mauricienė mokytoja Kulinarija
Indrė Skablauskaitė mokytoja Kulinarija
Edita Endriulienė mokytoja Profesinė etika, psichologija
Vidas Šilinskas mokytojas Technikos priežiūra ir remontas
Jonas Dyglys mokytojas Žuvininkystė
Ričardas Stonkus mokytojas Žuvininkystė
Benediktas Klumbys mokytojas Laivavedyba
Gintautas Tomkevičius mokytojas Žuvininkystė
Vytautas Chockevičius mokytojas Profesinės inf. technologijos
Kazimieras Bumblauskas mokytojas Statyba
Edvardas Jurjonas mokytojas Darbuotojų sauga
Arvydas Grigonis mokytojas Elektrotechnika