Specialybės dalykų metodinė grupė

Šilutės profesinio mokymo centro specialybės dalykų metodinė grupė

Žemės ūkio ir transporto skyriaus specialybės dalykų metodinės grupės 2022-2023 m. veiklos planas
Paslaugų ir turizmo skyriaus specialybės dalykų metodinės grupės 2022-2023 m. veiklos planas

Specialybės dalykų metodinės grupės sudėtis

Rolandas Niauronis metodininkas Technikos priežiūra ir remontas
Ričardas Stonkus mokytojas Žuvininkystė
Gražina Kazlauskienė metodininkė Ekonomika, logistika
Bronislava Valančienė vyr.mokytoja Ekonomika, buhalterija
Gintautas Tomkevičius mokytojas Žuvininkystė
Laima Gurjanova vyr.mokytoja Teisė, darbuotojų sauga
Gedutė Kuisienė vyr.mokytoja Kirpimas
Reda Jurgėlienė vyr.mokytoja Kirpimas
Gražina Jončienė vyr.mokytoja Virimas, kulinarija
Romualda- Petrė Raštutienė vyr.mokytoja Statyba
Galina Deimantienė vyr.mokytoja Statyba
Lolita Dobravolskienė vyr.mokytoja Virimas, kulinarija
Elemana Skablauskienė vyr.mokytoja Specialybės lietuvių kalba
Indrė Skablauskaitė mokytoja Kulinarija
Rasa Čiumakovienė vyr.mokytoja Socialiniai mokslai
Edita Endrulienė mokytoja Profesinė etika, psichologija
Daiva Jotkuvienė vyr.mokytoja Kulinarija
Renata Meilė vyr.mokytoja Svečių aptarnavimas
Loreta Liekienė vyr.mokytoja Mityba, sanitarija ir higiena
Aurelija Mikalauskienė vyr.mokytoja Ekonomika
Zigmas Valaitis vyr.mokytoja Elektrotechnika
Arvydas Grigonis mokytojas Elektrotechnika
Vida Janulevičienė vyr.mokytoja Statyba
Saulius Daugalas vyr.mokytoja Statyba
Rimantas Tamošaitis vyr.mokytojas Technikos priežiūra ir remontas
Edvardas Jurjonas mokytojas Darbuotojų sauga
Vytautas Chockevičius mokytojas Profesinės inf. technologijos
Arvydas Būdvytis vyr.mokytojas Technikos priežiūra ir remontas
Agnė Pielikytė mokytoja Psichologija
Oksana Degutytė mokytoja Ekonomika, logistika