Administracija

Algimantas Abromaitis Direktorius 8-441-53360 sekretore@silutespmc.lt
Arvydas Būdvytis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 8-441 53890 A.Budvytis@silutespmc.lt
Laima Žemgulienė Gimnazijos skyriaus vedėja 8-441 53890 L.Zemguliene@silutespmc.lt
Vilma Grigonienė Turizmo ir paslaugų skyriaus vedėja 8-441 53890
Benediktas Klumbys Praktikos vadovas 8-441 53890 B.Klumbys@silutespmc.lt
Albertas Mažeikis Viešųjų pirkimų specialistas 8-441-53360  albertas@silutespmc.lt
Nijolė Regelskienė Vyr. buhalterė 8-441-51057 Nijole.Regelskiene@silutespmc.lt