Socialinio darbuotojo padėjėjas

Apie specialybę

Tęstinė modulinė Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programa:

– Tęstinio  profesinio mokymo programa skirta baigusiems 12 klasių, turintiems profesiją ir siekiantiems įgyti  a n t r ą  profesinę kvalifikaciją –  mokslas trunka 1 metus.

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus, socialinio darbuotojo padėjėją, gebantį teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (socialinę priežiūrą ir socialinę globą) asmenims klientų namuose, socialinių paslaugų, socialinės globos ir kitose socialinėse įstaigose, bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka, dirbti komandoje, besivadovaujantį etikos normomis bei sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas: informacijos valdymo, socialinės paramos, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimo, slaugomo asmens priežiūros, higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų ir vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo, profesinės užsienio kalbos žinių taikymo, bendravimo su klientais ir jų artimaisiais, karitatyvinio darbo paslaugų vykdymo, sociokultūrinio darbo paslaugų organizavimo, paliatyvios priežiūros paslaugų teikimo srityse.

Apie prašymų pateikimą naudojantis interneto svetaine www.lamabpo.lt skaitykite https://silutespmc.lt/stojantiesiems/priemimo-tvarka/

Konsultavimas vyksta adresu: Lietuvininkų g. 72, Šilutė, tel. (8 441) 51804