Biuro administratorius

Apie specialybę

Modulinė profesinio mokymo programa skirta įgyti biuro administratoriaus profesinę kvalifikaciją ir vidurinį išsilavinimą. Mokslas trunka 2 metus ir 3 mėnesius.

Biuro administratorius gebės savarankiškai tvarkyti įstaigos dokumentaciją, teikti pagalbą vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, priimti ir aptarnauti įstaigos lankytojus.

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs biuro administratoriaus kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.

Darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbo pobūdis, darbas uždaroje aplinkoje.

Darbo priemonės: biuro įranga – kompiuteris, telefonas, interneto prieiga, įvairios duomenų apdorojimo programos, teksto redagavimo programos, kanceliarinės priemonės ir kt.

Biuro administratorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimais.

Biuro administratoriui svarbios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, paslaugumas, mandagumas ir komunikabilumas.

Būsimieji biuro administratoriai mokysis dokumentų valdymo įstaigoje, pagalbos įstaigos vadovybei ir darbuotojams organizuojant kasdienę įstaigos veiklą, įstaigos lankytojų priėmimo ir aptarnavimo, personalo organizavimo, įstaigos internetinio puslapio turinio ir socialinių tinklų paskyrų valdymo. Bus galima įgyti papildomas, pačių mokinių laisvai pasirenkamas kompetencijas, tokias kaip personalo organizavimas  ir įstaigos internetinio puslapio turinio ir socialinių tinklų paskyrų valdymas.

Apie prašymų pateikimą naudojantis interneto svetaine www.lamabpo.lt skaitykite https://silutespmc.lt/stojantiesiems/priemimo-tvarka/

Konsultavimas vyksta adresu: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r., tel. (8 441) 53360