Ekspeditorius

Apie specialybę

Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa:

– pirminio profesinio mokymo programa skirta baigusiems 12 klasių, siekiantiems įgyti  p i r m ą   profesinę kvalifikaciją – mokslas trunka 1 metus.

 Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ekspeditoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai organizuoti krovinių priėmimą, priežiūrą ir išdavimą, parinkti transportą ir krovinį, planuoti ir kontroliuoti vežimo maršrutą. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Įgijus ekspeditoriaus kvalifikaciją galima dirbti transporto, logistikos įmonių ar gamybos, prekybos įmonių ekspedijavimo, pirkimo, užsakymo, eksporto ir importo, ūkio, transporto padaliniuose. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos visos kompetencijos.

Apie prašymų pateikimą naudojantis interneto svetaine www.lamabpo.lt skaitykite https://silutespmc.lt/stojantiesiems/priemimo-tvarka/

Konsultavimas vyksta adresu: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r., tel. (8 441) 53360