Žuvininkystės verslo darbuotojas

Apie specialybę

Modulinė žuvininkystės verslo darbuotojo programa, skirta parengti kvalifikuotą žuvininkystės verslo darbuotoją, gebantį dirbti žuvininkystės verslo įmonėse ir įgyti žuvininkystės verslo darbuotojo kvalifikaciją. Žuvininkystės verslo darbuotojo programą sudarantys moduliai apima visas pagrindines žuvininkystės verslo darbuotojo veiklos sritis: auginti žuvis recirkuliacinėse (apytakinėse) sistemose ir tvenkiniuose, prižiūrėti ir aptarnauti technologinius įrengimus, žuvininkystės hidrotechninius statinius, veisti ir auginti žuvis, sudaryti šėrimo racionus, paruošti pašarus, šerti žuvis, prižiūrėti žuvų gyvenamąją aplinką, stebėti žuvų sveikatą ir vykdyti jos prevenciją, vykdyti žuvininkystės ūkio bendrąją apskaitą, pildyti vertybių ir finansinės apskaitos dokumentus, savarankiškai organizuoti žuvininkystės ir rekreacinės žuvininkystės verslą, valdyti ir prižiūrėti vidaus vandenų mažuosius laivus ir žvejybines valtis.

Žuvininkystės verslo darbuotojo programa sudaryta taip, kad mokinys pasirinkdamas profesiją galėtų pasirinkti veiklos sritį: žuvų auginimą recirkuliacinėmis (apytakinėmis) technologijomis arba  žuvų auginimą tvenkiniuose ir atviruose  vandens telkiniuose. Taip pat mokiniams yra siūloma papildomai įgyti vieną arba dvi šalutines kvalifikacijas:

  • mažųjų laivų ir žvejybinių valčių valdymas;
  • rekreacinės žuvininkystės organizavimas;
  • pirminis žuvų apdirbimas.

Priimame mokytis

Į pirminio mokymo grupę:

  • Priimami 12 klasių baigę moksleiviai.
  • Mokslas trunka 1,5 metų.

Į tęstinio mokymo grupę:

  • Priimami suaugę asmenys, turintys profesinio mokymo diplomą.
  • Mokslas trunka 1 metus.

Gimnazistų priėmimas mokytis pagal  modulį/modulius

Mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą vietoj technologijų ir menų gali rinktis modulį (modulius) iš mokyklos siūlomų II-IV kvalifikacijos lygio pirminio profesinio mokymo programų rinkinių sąrašo.

Pasirenka vienos programos modulius.

mažiausias 10 mokymosi kreditų modulis per dvejus mokymosi metus didžiausias 20 mokymosi kreditų modulis per dvejus mokymosi metus

 (1 kreditas=22 val.)

Asmeniui, baigusiam formaliojo profesinio mokymo programos modulį, išduodamas pažymėjimas (kodas 3105)
Iš Šilutės profesiniame mokymo centre įgyvendinamos Žuvininkystės verslo darbuotojo  modulinės  profesinio mokymo programos (kodas M43083101) mokinys gali rinktis mokytis šio modulio:

– modulis – Žuvų biologija, sveikata ir gyvenamoji aplinka (kodas4083119), mokymosi apimtis – 5 kreditai, mokymosi trukmė – 1 mėn.

Mokymas vyks Sektoriniame žuvininkystės praktinio mokymo centre, Ramybės g. 4, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.

Išsamesnė informacija apie modulio mokymo programas pateikiama šioje nuorodoje Žuvininkystės verslo darbuotojo programos modulio mokymo programa

Apie prašymų pateikimą naudojantis interneto svetaine www.lamabpo.lt skaitykite https://silutespmc.lt/stojantiesiems/priemimo-tvarka/

Konsultavimas vyksta adresu: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r., tel. (8 441) 53360