Individualios priežiūros darbuotojas

Apie specialybę

Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa:

 – pirminio profesinio mokymo programa skirta baigusiems 12 klasių, siekiantiems įgyti  p i r m ą   profesinę kvalifikaciją  mokslas trunka 1 metus ir 5 mėnesius.

– tęstinio profesinio mokymo programa skirta turintiems profesiją ir siekiantiems įgyti  a n t r ą  profesinę kvalifikaciją,  mokslas trunka 1 metus.

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą individualios priežiūros darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos asmeniui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.

Apie prašymų pateikimą naudojantis interneto svetaine www.lamabpo.lt skaitykite https://silutespmc.lt/stojantiesiems/priemimo-tvarka/

Konsultavimas vyksta adresu: Lietuvininkų g. 72, Šilutė, tel. (8 441) 51804