Priėmimo tvarka

Stojant į gimnazijos skyriaus 9 klasę reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymą;
  • sveikatos pažymą (027-1/a forma);
  • gyvenamosios vietos deklaraciją;
  • dvi fotonuotraukas (3×4 cm);
  • asmens tapatybės kortelę, pasą arba gimimo liudijimą.
  • jei mokinys mokėsi pagal individualizuotą arba pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, būtina pateikti pažymą apie specialiojo ugdymo ar švietimo pagalbos skyrimą (ją reikėtų pasiimti iš ugdymo įstaigos kartu su mokymosi pažyma).

Pastaba: Nepilnamečiai (iki 16 metų) prašymą stoti į 9 klasę teikia kartu su tėvu/motina arba globėju.

Dokumentai mokytis 9 klasėje yra priimami adresu: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.

Konsultacija telefonu 8 441 53360 ar el. paštu sekretore@silutespmc.lt

 

BENDROSIOS PRIĖMIMO MOKYTIS NUOSTATOS

Bendrąjį  mokinių priėmimą į mokyklą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) ir mokykloje direktoriaus įsakymu patvirtinta mokinių priėmimo komisija.

Stojančiųjų mokytis registracija, prašymų priimti mokytis teikimas, konsultavimas ir informavimas teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje nuo 2023 m. birželio 1 d. 

Mokymosi kainos stojantiems į valstybė nefinansuojamas vietas Mokymosi kainos pagal mokymo programas (valstybės nefinansuojamos)

Visais stojimo klausimais taip pat galima konsultuotis atvykus:

– į Šilutės profesinio mokymo centrą adresu Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r., tel. (8 441) 53360,  el. pašto adresu sekretore@silutespmc.lt,

– į Šilutės profesinio mokymo centro paslaugų ir turizmo skyrių adresu Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė, tel. (8 441) 51804, el. pašto adresu pts@silutespmc.lt

– mokyklos Facebook puslapyje Šilutės Profesinio mokymo centras

Pagrindinis priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo Profesinio Mokymo programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) LAMA BPO. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2023-06-01 – 2023-08-07
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2023-08-11
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

 

Stojantysis, atvykus pasirašyti mokymo sutarties pateikia:

• dokumentą apie išsilavinimą;

• sveikatos pažymas (formos 086/a ir 027-1/a) (originalas) Forma 086/a – pristato mokyklai popierinę formą VISI stojantys į mokyklą; Forma 027-1/a  – matoma sveikatos el.sistemoje.;

• asmens tapatybės dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

• 3 nuotraukas (3×4);

• pažymą apie užsienio kalbų kalbinės kompetencijos lygio nustatymą (jeigu ankstesnė mokykla išdavė).

2023-08-14 – 2023-08-17 iki 14 val.
Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) LAMA BPO.

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.

2023-08-21 – 2023-08-27
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu). 2023-08-29
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Profesinio Mokymo įstaigose.

 

Stojantysis, atvykus pasirašyti mokymo sutarties pateikia:

• dokumentą apie išsilavinimą;

• sveikatos pažymas (formos 086/a ir 027-1/a) (originalas): Forma 086/a – pristato mokyklai popierinę formą VISI stojantys į mokyklą; Forma 027-1/a  – matoma sveikatos el.sistemoje.

• asmens tapatybės dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

• 3 nuotraukas (3×4);

• pažymą apie užsienio kalbų kalbinės kompetencijos lygio nustatymą (jeigu ankstesnė mokykla išdavė).

2023-08-30–31 d.
Laisvų valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių sudarymas 2023 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys sudaromos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.