Priėmimo tvarka

BENDROSIOS PRIĖMIMO MOKYTIS NUOSTATOS

Bendrąjį  mokinių priėmimą į mokyklą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) ir mokykloje direktoriaus įsakymu patvirtinta mokinių priėmimo komisija.

Stojančiųjų mokytis registracija, prašymų priimti mokytis teikimas, konsultavimas ir informavimas teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje nuo 2021 m. birželio 1 d. 

Visais stojimo klausimais taip pat galima konsultuotis atvykus:

– į Šilutės profesinio mokymo centrą adresu Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r., tel. (8 441) 53360,  el. pašto adresu sekretore@silutespmc.lt,

– į Šilutės profesinio mokymo centro paslaugų ir turizmo skyrių adresu Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė, tel. (8 441) 51804, el. pašto adresu pts@silutespmc.lt

– mokyklos Facebook puslapyje Šilutės Profesinio mokymo centras

Pagrindinis priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo Profesinio Mokymo programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) LAMA BPO. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2021-06-01 – 2021-08-11
Testų, jei taikomi, laikymas. 2021-06-07 – 2021-08-10
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2021-08-13
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

 

Stojantysis, atvykus pasirašyti mokymo sutarties pateikia:

• dokumentą apie išsilavinimą;

• sveikatos pažymas (formos 086/a ir 027-1/a) (originalas);

• asmens tapatybės dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

• 3 nuotraukas (3×4);

• pažymą apie užsienio kalbų kalbinės kompetencijos lygio nustatymą (jeigu ankstesnė mokykla išdavė).

2021-08-13 – 2021-08-18 iki 14 val.
Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) LAMA BPO.

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.

2021-08-19 – 2021-08-25
Testų, jei taikomi, laikymas. 2021-08-20– 2021-08-23
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu). 2021-08-27
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Profesinio Mokymo įstaigose.

 

Stojantysis, atvykus pasirašyti mokymo sutarties pateikia:

• dokumentą apie išsilavinimą;

• sveikatos pažymas (formos 086/a ir 027-1/a) (originalas);

• asmens tapatybės dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

• 3 nuotraukas (3×4);

• pažymą apie užsienio kalbų kalbinės kompetencijos lygio nustatymą (jeigu ankstesnė mokykla išdavė).

2021-08-30 –31 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – ir rugsėjo 1 d.
Laisvų valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į Profesinio Mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 2021 m. rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.