Priėmimo tvarka

Stojant į gimnazijos skyriaus 9 klasę reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • 8 klasės mokymosi pasiekimų pažymą;
  • sveikatos pažymą (027-1/a forma);
  • gyvenamosios vietos deklaraciją;
  • dvi fotonuotraukas (3×4 cm);
  • asmens tapatybės kortelę, pasą arba gimimo liudijimą.
  • jei mokinys mokėsi pagal individualizuotą arba pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, būtina pateikti pažymą apie specialiojo ugdymo ar švietimo pagalbos skyrimą (ją reikėtų pasiimti iš ugdymo įstaigos kartu su mokymosi pažyma).

Pastaba: Nepilnamečiai (iki 16 metų) prašymą stoti į 9 klasę teikia kartu su tėvu / motina arba globėju.

Dokumentai mokytis 9 klasėje yra priimami adresu: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės rajono sav.

Konsultacija telefonu +370 441  53 360 ar el. paštu sekretore@silutespmc.lt

 

BENDROSIOS PRIĖMIMO MOKYTIS NUOSTATOS

Bendrąjį  mokinių priėmimą į mokyklą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) ir mokykloje direktoriaus įsakymu patvirtinta mokinių priėmimo komisija.

Stojančiųjų mokytis registracija, prašymų priimti mokytis teikimas, konsultavimas ir informavimas teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje nuo 2023 m. birželio 1 d. 

Mokymosi kainos stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas Mokymosi kainos pagal mokymo programas (valstybės nefinansuojamos)

Visais stojimo klausimais galima konsultuotis:

– Šilutės profesinio mokymo centre adresu Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav., tel. +370 441  53 360,  el. p. sekretore@silutespmc.lt,

– Šilutės profesinio mokymo centro paslaugų ir turizmo skyriuje adresu Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė, tel. +370 441  51 804, el. p. pts@silutespmc.lt

– mokyklos Facebook puslapyje Šilutės profesinio mokymo centras

Pagrindinis priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo Profesinio Mokymo programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) LAMA BPO. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2024-06-03 – 2024-08-05
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2024-08-09 iki 12 val.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

 

Stojantysis, atvykus pasirašyti mokymo sutarties pateikia:

• dokumentą apie išsilavinimą;

• sveikatos pažymas (formos 086/a ir 027-1/a) (originalas) Forma 086/a – pristato mokyklai popierinę formą VISI stojantys į mokyklą; Forma 027-1/a  – matoma sveikatos el.sistemoje.;

• asmens tapatybės dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

• 3 nuotraukas (3×4);

• pažymą apie užsienio kalbų kalbinės kompetencijos lygio nustatymą (jeigu ankstesnė mokykla išdavė).

2024-08-09 (nuo 14 val.) – 2024-08-13
Papildomas priėmimas
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) LAMA BPO.

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.

2024-08-14 – 2024-08-25
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu). 2024-08-27
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas Profesinio Mokymo įstaigose.

 

Stojantysis, atvykus pasirašyti mokymo sutarties pateikia:

• dokumentą apie išsilavinimą;

• sveikatos pažymas (formos 086/a ir 027-1/a) (originalas): Forma 086/a – pristato mokyklai popierinę formą VISI stojantys į mokyklą; Forma 027-1/a  – matoma sveikatos el.sistemoje.

• asmens tapatybės dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

• 3 nuotraukas (3×4);

• pažymą apie užsienio kalbų kalbinės kompetencijos lygio nustatymą (jeigu ankstesnė mokykla išdavė).

2024-08-28–30 d.
Laisvų valstybės finansuojamų ar valstybės nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių sudarymas 2024 m. rugsėjo 02 d. – spalio  31 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys sudaromos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.