Priėmimo tvarka

BENDROSIOS PRIĖMIMO MOKYTIS NUOSTATOS

Bendrąjį  mokinių priėmimą į mokyklą organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) ir mokykloje direktoriaus įsakymu patvirtinta mokinių priėmimo komisija.

Stojančiųjų mokytis registracija, prašymų priimti mokytis teikimas, konsultavimas ir informavimas teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje nuo 2019 m. birželio 1 d. 

Visais stojimo klausimais taip pat galima konsultuotis atvykus:

– į Šilutės profesinio mokymo centrą adresu Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r., tel. (8 441) 53360,  el. pašto adresu sekretore@silutespmc.lt,

– į Šilutės profesinio mokymo centro paslaugų ir turizmo skyrių adresu Lietuvininkų g. 72, LT-99172 Šilutė, tel. (8 441) 51804, el. pašto adresu ptc@silutespmc.lt

Apie mokymo programas (specialybes) ir priėmimo datas plačiau skaitykite čia: