Automobilių mechanikas

Apie specialybę

Modulinė profesinio mokymo programa, skirta įgyti vidurinį išsilavinimą ir automobilių mechaniko  profesinę kvalifikaciją. Mokslas trunka 3 metus.

Pasirinkę šią mokymo programą moksleiviai išmoks: tikrinti bei nustatyti variklių ir kitų dalių gedimus; montuoti, tikrinti, bandyti bei prižiūrėti variklinių transporto priemonių ir motociklų variklius; pakeisti visą variklį arba variklio mazgus; montuoti, tikrinti, reguliuoti, išrinkti, restauruoti ir pakeisti sugedusias variklinių transporto priemonių dalis; montuoti ar reguliuoti variklių ir stabdžių, vairo ar kitų variklinių transporto priemonių mazgus; montuoti, reguliuoti, prižiūrėti ir keisti variklinių transporto priemonių mechatronikos mazgus bei įtaisus; teikti planines priežiūros paslaugas (pvz., pakeisti alyvą, atlikti sutepimą ir variklio sureguliavimą, kad transporto priemonė veiktų sklandžiai ir būtų laikomasi taršą reglamentuojančių dokumentų); surinkti variklį ir jo mazgus po taisymo.

Baigę mokyklą bei įgiję automobilių mechanikų profesinę kvalifikaciją moksleiviai mokės ir galės susikurti tinkamą darbo vietą ir aplinką, naudotis techninių priežiūrų punktų ir dirbtuvių įrengimais, prietaisais ir įrankiais; gebės derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius, mechaninę bei kitą panašią įrangą.

Gimnazistų priėmimas mokytis pagal  modulį/modulius

Mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą vietoj technologijų ir menų gali rinktis modulį (modulius) iš mokyklos siūlomų II-IV kvalifikacijos lygio pirminio profesinio mokymo programų rinkinių sąrašo.

Pasirenka vienos programos modulius.

mažiausias 10 mokymosi kreditų modulis per dvejus mokymosi metus didžiausias 20 mokymosi kreditų modulis per dvejus mokymosi metus

 (1 kreditas=22 val.)

Asmeniui, baigusiam formaliojo profesinio mokymo programos modulį, išduodamas pažymėjimas (kodas 3105)
Iš Šilutės profesiniame mokymo centre įgyvendinamos Automobilių mechaniko  modulinės  profesinio mokymo programos (kodas M43071604) mokinys gali rinktis mokytis šio modulio:

– modulis – Metalo technologiniai darbai (kodas 3071623), mokymosi apimtis – 10 kreditų, mokymosi trukmė – 2 mėn.

Mokymas vyks adresu Ramybės g. 4, Žemaičių Naumiestis.

Išsamesnė informacija apie modulio mokymo programas pateikiama šioje nuorodoje Automobilių mechaniko programos modulio mokymo programa

Apie prašymų pateikimą naudojantis interneto svetaine www.lamabpo.lt skaitykite https://silutespmc.lt/stojantiesiems/priemimo-tvarka/

Konsultavimas vyksta adresu: Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės sen., Šilutės r., tel. (8 441) 53360