Socialinė pagalba

Socialinės pagalbos teikimo klausimais (vaikų teisių atstovavimas teisėsaugos institucijose, vaikų socializacijos problemų sprendimas, individuali pagalba mokiniui, be tėvų globos vaikų integraciją į mokyklos gyvenimą, mokinių poreikių tenkinimas, geresnis šeimos ir mokyklos ryšių palaikymas ir kt.) pataria ir konsultuoja socialinė pedagogė Laura Valauskienė.

Darbo vieta: 220 kabinetas

Elektroninis paštas: laura.valauskienė@silutespmc.lt