ES fondų projektai

2015 m. buvo sėkmingai įgyvendintas Europos sanglaudos fondo projektas „Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro sukūrimas“ (NR. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031, projekto vertė 3,254 mln. EUR.) bei atidarytas sektorinis Žuvininkystės praktinio mokymo centras.

2015 m. baigtas įgyvendinti ES fondų ir Lietuvos valstybės paramos projektas „Žuvininkystės posričio modulinėms profesinio mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“  Nr.VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031. Jo biudžetas – 560 139 EUR.  Projekto metu parengti ir žuvininkystės verslo darbuotojo programoje išbandyti mokymo priemonių komplektai žuvų augintojui, vidaus vandenų mažųjų laivų ir valčių laivavedžiui bei rekreacinės žuvininkystės paslaugų teikėjui.