ES fondų projektai

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

_________________________________________________________________________________________________________

2015 m. buvo sėkmingai įgyvendintas Europos sanglaudos fondo projektas „Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro sukūrimas“ (NR. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031, projekto vertė 3,254 mln. EUR.) bei atidarytas sektorinis Žuvininkystės praktinio mokymo centras.

2015 m. baigtas įgyvendinti ES fondų ir Lietuvos valstybės paramos projektas „Žuvininkystės posričio modulinėms profesinio mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“  Nr.VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031. Jo biudžetas – 560 139 EUR.  Projekto metu parengti ir žuvininkystės verslo darbuotojo programoje išbandyti mokymo priemonių komplektai žuvų augintojui, vidaus vandenų mažųjų laivų ir valčių laivavedžiui bei rekreacinės žuvininkystės paslaugų teikėjui.

 

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 09.1.2-CPVA-V-721-06-0001.

„ŽUVININKYSTĖS  SEKTORINIO  PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA“

Projekto tikslas – gerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą praktinei plečiant sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą, sukuriant šiuolaikinius standartus atitinkančias, saugias ir patrauklias mokymo(si) bei gyvenimo bendrabutyje sąlygas besimokantiesiems.

Projektu siekiama gerinti besimokančių profesinį pasirengimą praktinei veiklai  papildant sektorinį mokymo centrą trūkstama praktinio mokymo įranga ir sukurti tinkamesnes ir patogesnes laikino apgyvendinimo sąlygas mokiniams atliekant bendrabučio Ramybės g.4, Žemaičių Naumiestyje  remontą.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštesnės kokybės  profesinio mokymo paslaugų teikimas ir jų prieinamumas, o tai sudarys prielaidas augti Šilutės profesinio  mokymo centro konkurencingumui, profesinio mokymo kokybei ir šalies  ekonomikai.

Projekto pradžia: 2017-12-18

Projekto pabaiga: 2023-06-30

Projekto veiklos:

  1. Sektorinio praktinio mokymo centro įrangos įsigijimas.
  2. Bendrabučio, esančio adresu Ramybės g 4, Žemaičių Naumiesčio mstl. Šilutės r.sav., remonto darbai.

Projekto rezultatai:

  1. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta žuvininkystės praktinio mokymo centro įranga, būtina praktiniam mokymui.
  2. Siekiant sudaryti patrauklias gyvenimo bendrabutyje sąlygas atvykstantiems mokiniams, suaugusiems, socialiai pažeidžiamiems asmenims ir asmenims su specialiaisiais poreikiais bus atlikti bendrabučio, esančio Ramybės g 4, Žemaičių Naumiesčio mstl. Šilutės r.sav vidaus patalpų ir inžinerinių sistemų kapitalinio  remonto darbai.

Projekto vertė:  796 043,31 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo.