Erasmus + projektai

2013–2015 metais mokyklos koordinuoti tarptautiniai mobilumo projektai

 1. „Neįgaliųjų profesinis konsultavimas ir įdarbinimas. Europos patirtis Lietuvai” (Nr. LLP-LdV- VETPRO-2012-LT-0734, dotacijos suma 22160 EUR) – stažuotėse dalyvavo 12 mokyklos darbuotojų;
 2. „Akvakultūros kūrimas pagal ES ateities viziją” (Nr. 2014-1-LT01-KA102-000094, dotacijos suma 12 200 EUR) – stažuotėse dalyvavo 10 darbuotojų: profesijos mokytojų ir ugdymą organizuojančių specialistų.

Tarptautiniai mobilumo projektai, kuriuos 2013–2015 metais mokykla vykdė kaip konsorciumo dalyvė

 1. „Profesinės anglų kalbos mokymo metodologija partnerių mokyklose“ (Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0875) – stažuotėse dalyvavo 2 profesijos mokytojai;
 2. „Smulkus verslas – patirtis ir naujovės“ (Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0804) – stažuotėse dalyvavo 7 mokiniai;
 3. „Atrask, išmok, pritaikyk. Virėjų-padavėjų praktika užsienyje“ (Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0811) – stažuotėse dalyvavo 5 SUP mokiniai;
 4. „Meistriškumas“ (Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000100) – stažuotėse dalyvavo 8 SUP mokiniai;
 5. „Verslo pradmenys“ (Nr. 2014-1-LT-01-KA102-000014) – stažuotėse dalyvavo 13 mokinių;
 6. „Virtuvės paslaptys. Virėjų-padavėjų praktika užsienyje“ ( Nr. 2014-1-LT-01-KA102-00040) – stažuotėse dalyvavo 7 mokiniai:
 7. „Antrasis diplomas“ (Nr. 2015-1-LT-01-KA102-013040) – stažuotėse dalyvavo 6 mokiniai;
 8. „Adaptacija“ (Nr. 2015-1-LT-01-KA102-013090) – stažuotėse dalyvavo 4 SUP mokiniai (dar 4 vyks 2016 m. kovo – balandžio mėn.);
 9. „Verslumas ir patirtis realiose darbo vietose“ ( Nr. 2015-1-LT-01-KA102-013033) – stažuotėse dalyvavo 8 mokiniai.