Įtraukusis ugdymas

Informuojame, kad įgyvendindamas LR Švietimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalies ir 11 straipsnio 3 dalies nuostatas Šilutės profesinio mokymo centras skelbia priėmimą mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programų modulius. 2022 m. priėmimą organizuoja ir vykdo švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų...

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos administruoja Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainę www.lt72.lt. Šioje svetainėje patalpinti įvairūs patarimai, kaip elgtis gyventojams iškilus įvairiems pavojams: gamtiniams (https://www.lt72.lt/?page_id=2023), techniniams (https://www.lt72.lt/?page_id=3000) socialiniams (https://www.lt72.lt/?page_id=3019) Taip pat atsižvelgiant į Lietuvos kaimynystėje pastatytą atominę elektrinę ir galimus pavojus, čia rasite patarimų kaip...

Lapkričio 23 d. – 29 d. – kūrybiniai užsiėmimai „Puodelis draugui“ (mokytojos Editos iniciatyva su mokiniais).   Gruodžio 3 d. (penktadienis) – Sigutės Trimakaitės muzikos pamoka – koncertas. Kviečiame visus mokinius.   Gruodžio 8 d. (trečiadienis) – tradicinė Advento popietė mokyklos aktų salėje. Teatro studijos pasirodymas (mokytoja Aurelija ir jos mokiniai).   Gruodžio 13 d. (pirmadienis)...

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. P1-204 „DĖL KONKURSO ŠILUTĖS PROFESINIO MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ patvirtinta konkurso Šilutės profesinio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis: Komisijos pirmininkas – Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos...

Visus naujus ir jau esamus mūsų mokyklos bendruomenės narius kviečiame į Rugsėjo 1-osios šventę, kuri įvyks š. m. rugsėjo 1 -ąją dieną, 10 val., Šilutės profesinio mokymo centre, Pagryniuose bei Paslaugų ir turizmo skyriuje, Šilutėje. Šventės metu laikykimės tuo metu galiojančių SAM reikalavimų. Laukiame visų Jūsų pailsėjusių,...

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro...