Kviečiame mokytis III-IV klasių gimnazistus!

Kviečiame mokytis III-IV klasių gimnazistus!

Informuojame, kad įgyvendindamas LR Švietimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalies ir 11 straipsnio 3 dalies nuostatas Šilutės profesinio mokymo centras skelbia priėmimą mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programų modulius. 2022 m. priėmimą organizuoja ir vykdo švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.

Puikia galimybe vienu metu mokytis ir gimnazijoje, ir profesinio mokymo įstaigoje, įgyti pasirinktos kvalifikacijos kompetencijas ir gauti tai patvirtinantį valstybės pripažintą pažymėjimą gali pasinaudoti visi  III-IV gimnazijos klasių mokiniai.

Šilutės profesinio mokymo centro siūlomus modulius galite rasti:

https://www.silutespmc.lt/stojantiesiems/vairavimo-mokymas/

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=12ROc2mXm5VzzrCg9VS5r4AZAjYluHHL1&ll=57.54645142181282%2C21.577315613252757&z=6

 

Registracija mokytis:

https://profesinis.lamabpo.lt/