Sveiki sulaukę Šventų Velykų

Sveiki sulaukę Šventų Velykų

Pavasaris…

Saulė, giedras dangus, pirmoji perkūnija ir kupina kraitelė viltingo laukimo…

Štai ir vėl apsisuko metų ratas, štai ir vėl grįžome į tą akimirką, kai tarytum palytėti stebuklingos šviesos atgimstame naujai Vilčiai, Meilei, Tikėjimui, naujam Džiaugsmui.

Atverkime savo širdis, atverkime savo namų langus! Tegul užlieja visą pasaulį nuostabi gerumo

dvasia! Dalinkimės savo meile, savo nuoširdumu, šilčiausiomis, gražiausiomis mintimis, dalinkimės duona, džiaugsmu, šiluma, suteikime ramybės ir paguodos kiekvienam, kuris šalia mūsų, kiekvienam, kuriam stinga žmogiškos šilumos ir dėmesio. Melskimės už paklydėlius, nelaimingus, aprėpkime savo viltingomis maldomis kenčiančius, pavergtus, apleistus – juk pačios gražiausios yra sielos gerumo ir gailestingumo dovanos – už jas Dievas atlygina šimteriopai.

 

Tegul saulėtas, giedras šventų Velykų rytas pakylėja jus į palaimingo džiaugsmo aukštumas!

 

Apgaubkite vieni kitus meile, džiuginkite savo mylimuosius, artimuosius ir nepažįstamuosius, šypsokitės, skleiskite gėrį – tegul pasaulis prisipildo šilumos ir meilės, nes tik tokiame pasaulyje mums bus gera gyventi kartu, nes tik tokį pasaulį apgaubs beribė Dievo palaima!

 

Su šventom Velykom! Su Kristaus prisikėlimo švente!

 

Su mūsų sielų nubudimu!

 

Gražių, spalvingų ir tvirtų margučių!