Svarbi informacija

Svarbi informacija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. P1-204 „DĖL KONKURSO ŠILUTĖS PROFESINIO MOKYMO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO“ patvirtinta konkurso Šilutės profesinio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas – Julius Jakučinskas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius.

Nariai:

Onutė Kacevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento Personalo skyriaus vedėja;

Violeta Petrušienė, Klaipėdos technologijų mokymo centro direktorė (Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovė);

Edita Endrulienė, Šilutės profesinio mokymo centro vyr. profesijos mokytoja (pedagogų atstovė);

Deimantė Janušauskaitė, Šilutės profesinio mokymo centro mokinė (mokinių atstovė);

Irena Budvytienė, UAB „Verslas be rizikos“ vadovė (Šilutės profesinio mokymo centro tėvų atstovė);

Šarūnas Laužikas, poilsio ir laisvalaikio centro „Ventainė“ vadovas (socialinių partnerių atstovas).

Komisijos sekretorė – Aira Dudėnienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Teisės ir administravimo departamento Personalo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Konkurso Šilutės profesinio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti atrankos data 2021 m. rugsėjo 30 d.