Papildomų kompetencijų įgijimas

Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro mokymo paslaugų išorės vartotojams teikimo apskaičiavimas

  1. Mokymas žuvų auginimo kompetencijoms įgyti

darbo užmokestis su priskaitymais už 1 val. = 8,70 Eur./val.

1 kreditas = 21 val.

1 modulis = 1 kompetencija

1 mokymo modulį vidutiniškai sudaro = 8 kreditai = 168 val. ~ 5 savaitės

Darbo užmokestis už 1 modulį su priskaitymais: 168 val. x 8,70 = 1461,60 Eur.

Kitos pridėtinės išlaidos (technologinių linijų elektros energijos kaštai, pašarai žuvims, žuvų sveikatos veterinarinės priemonės, aplinkosauginiai mokesčiai, vandens nuotėkų mokesčiai, įrenginių amortizacijos kaštai, mokyklinio transporto eksploataciniai kaštai, mokymo/kancelerinių priemonių kaštai) = 30% nuo darbo užmokesčio vertės, eurais = 438,48 Eur.

Grupė – 15 žmonių.

1 modulio mokymo kaina vienai  kompetencijai įgyti 1 klausytojui

Eil. Nr. Sąnaudos Suma vienam klausytojui
1. Darbo užmokestis su priskaitymais 97,44 Eur.
2. Kompetencijų vertinimas 9 Eur.
3. Kitos pridėtinės išlaidos 30 Eur.
  Iš viso: 136 Eur.

Kompetencijos įgyjamos mokymo programoje numatytu eiliškumu. Norint įgyti kompetenciją ne pagal mokymo programoje numatytą eiliškumą, gali būti reikalinga vienu metu mokytis keletą modulių norimai kompetencijai įgyti (tuomet mokymo kaina klausytojui dauginama iš modulių skaičiaus).

  1. Mokymas Žuvų pirminio apdirbimo kompetencijoms įgyti

darbo užmokestis su priskaitymais už 1 val. = 8,70 Eur./val.

1 kreditas = 21 val.

1 modulis = 1 kompetencija

1 mokymo modulį vidutiniškai sudaro = 7 kreditai = 147 val. ~ 4 savaitės

Darbo užmokestis už 1 modulį su priskaitymais: 147 val. x 8,70 = 1278,90 Eur.

Mokymo procesui sunaudoti reikalingos žuvies kiekio, kilogramais ir žuvies užauginimo išlaidų apskaičiavimas:

Žuvies rūšys, pagal paplitimą Lietuvos pirminio apdorojimo įmonėse  Žuvies kiekis mokymo procesui,

kg

Žuvies, reikalingos mokymo procesui vykdyti,  kai
1 kg. kaina,

Eur.

Kaina iš viso,

Eur.

* europinis šamas ~180 15 2700
* vaivorykštinis upėtakis ~ 60 4,5 270
** skumbrė ~ 60 3,2 192
** menkė ~60 1,60 96
** silkė, eršketas, karpis ir kt. ~80 2 162
Iš viso: 3420,- Eur

Kitos pridėtinės išlaidos (technologinių linijų elektros energijos kaštai, vandens nuotėkų mokesčiai, įrenginių amortizacijos kaštai, prieskoniai ir pan., mokymo/kancelerinių priemonių kaštai) = 30% nuo darbo užmokesčio vertės, eurais = 384,- Eur.

Grupė – 15 žmonių

1 modulio mokymo kaina vienai  kompetencijai įgyti 1 klausytojui

Eil. Nr. Sąnaudos Suma vienam klausytojui
1. Darbo užmokestis su priskaitymais 86,- Eur.
2. Mokymo procese sunaudotos žuvies kaina 228,- Eur
3. Kompetencijų vertinimas 9,- Eur.
4. Kitos pridėtinės išlaidos 26,- Eur.
  Iš viso: 349, -Eur.

Kompetencijos įgyjamos mokymo programoje numatytu eiliškumu. Norint įgyti kompetenciją ne pagal mokymo programoje numatytą eiliškumą, gali būti reikalinga vienu metu mokytis keletą modulių norimai kompetencijai įgyti (tuomet mokymo kaina klausytojui dauginama iš modulių skaičiaus)