Ūkininkavimo pradmenų programa

Norintiems pradėti ūkininkauti

Fizinis asmuo, siekdamas vienas ar su partneriais verstis žemės ūkio veikla ar miškininkyste ir teikdamas savivaldybei dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, turi pateikti savo arba partnerio (partnerių) dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją. Teikiant dokumentų kopijas, kartu pateikiami ir dokumentų originalai arba nuorašai, patvirtinti notaro. Visa reikalinga informacija asmenims, norintiems pradėti ūkininkauti, pateikiama šioje nuorodoje: www.litfood.lt/mokymai/pradedantiesiems-ukininkauti/

Akvakultūros modulinė medžiaga ūkininkams:

konspektas-akvakultūros verslas ir jo organizavimas

konspektas-auginimas

konspektas-akvakultūros hidrochemija

konspektas-žuvų šėrimo technologija, pašarai

konspektas-žuvų sveikata, ligos ir t.t.

konspektas-žuvų auginimas tvenkiniuose ir aptvaruose

konspektas-URS

konspektas-dirbtinis žuvų veisimas

konspektas-žuvų biologija

skaidrės-akvakultūros verslas

skaidrės-žuvų auginimas

skaidrės-hidro

skaidrės-žuvų sveikata, ligos ir t.t.

skaidrės-žuvų pašarai

skaidrės-žuvų auginimas tvenkiniuose ir aptvaruose

skaidrės-URS

skaidrės-dirbtinis žuvų veisimas

skaidrės-žuvų biologija, sandara