Medkirčio programa

Būsimieji miško pjovėjai

Būsimieji miško pjovėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi motorinių pjūklų konstrukcijos, miškininkystės, miško kirtimo darbų organizavimo ir technologijos ir kt.

Praktinis mokymas vyksta mokymo dirbtuvėse ir miško kirtimo biržėje. Praktinio mokymo trukmė – 2,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami miško priežiūros ir kirtimo darbų ir kt. gebėjimai.

Miško pjovėjo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.