Profesijos

Virėjas

 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta nebaigusiems pagrindinės mokyklos ir/ar turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=35&search=

 

Mokslas trunka 3 metus.

 

 

Kartu mokomasi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą https://www.silutespmc.lt/wp-content/uploads/2023/02/Soc.-igudziu-ugdymo-programa.pdf .

 

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą virėją, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

 

Taip pat bus galima rinkis pasirenkamuosius modulius: nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimą, nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimą, picų gaminimas, blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimą arba nesudėtingos technologijos sušių gaminimą.

Dažytojo – tinkuotojo padėjėjas

 

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta nebaigusiems pagrindinės mokyklos ir/ar turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

https://www.silutespmc.lt/wp-content/uploads/2023/02/Programa-Dazytojo-tinkuotojo_padejejas-P21073209.pdf 

 

Mokslas trunka 3 metus.

 

Kartu mokomasi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą https://www.silutespmc.lt/wp-content/uploads/2023/02/Soc.-igudziu-ugdymo-programa.pdf.

 

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojo-tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti statinius dažymo darbams, dažyti statinius ir klijuoti apmušalus, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas.

 

Asmuo, įgijęs dažytojo-tinkuotojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti statybos įmonėse.