Kviečiame mokytis gimnazistus!

Kviečiame mokytis gimnazistus!

Ką gi,- sulaukėme gegužės 20-osios. Dienos, kai startuoja šių metų priėmimo į Lietuvos profesinio mokymo įstaigas sistema LABA BPO.

Laukiame būsimųjų naujų savo bendruomenės narių ir tikimės, kad Rugsėjo 1-ąją Lietuvos valstybinę vėliavą kelsime bei mokslo metų pradžią skelbsime gausiame smalsaus jaunimo būryje bei, žinoma, jau nebe karantino sąlygomis.

Ne mažiau svarbu pasidalinti ir dar viena naujove, kuri bus įgyvendinama nuo kitų mokslo metų pradžios. Profesinio mokymo įstaigose galės mokytis 3-4 klasės gimnazistai bei bendrojo lavinimo mokyklų 11-12 kl. mokiniai! Kartu su bendruoju viduriniu išsilavinimu nuo šiol mūsų profesinio mokymo centre juos kviečiame mokytis šių modulinių profesinio mokymo programų modulių bei jų komplektų:

Programa Siūlomas modulis Modulio apimtis kreditais /valandomis
Padavėjas ir barmenas Pasiruošimas aptarnauti svečius 10 kreditų, 220 val.
Baro paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas 5 kreditai, 110 val.
Barmeno darbo organizavimas 5 kreditai, 110 val.
Automobilių mechanikas Metalo technologiniai darbai 10 kreditų, 220 val.
Žuvininkystės verslo darbuotojas Žuvų biologija, sveikata ir gyvenamoji aplinka 5 kreditai, 110 val.

 

Patrauklu tai, kad:

  1. gimnazistai, baigę pasirinktus modulius, gaus įgytas kompetencijas liudijantį pažymėjimą;
  2. Mokymosi laikotarpiu jiems bus mokama stipendija (šiuo metu, deja, dar nežinome konkretaus jos dydžio);
  3. Besimokantieji profesinio mokymo įstaigoje galės nesimokyti gimnazijoje dėstomų technologijų ir/ar menų dalykų;
  4. Bus sudarytas mokiniui palankus pamokų tvarkaraštis;
  5. Individualus mokymosi planas bus sudarytas taip, kad savaitinis valandų skaičius neviršytų maksimalaus savaitinių valandų (35) skaičiaus;
  6. baigęs mokyklą mokinys galės toliau tęsti mokslus profesinėje mokykloje bei stoti į universitetą ar kolegiją. Jam taip pat atsiras galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai apsisprendus dėl specialybės, o į aukštąją mokyklą nusinešant ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie itin svarbūs bet kurioje specialybėje.

Prašymai mokytis pildomi https://profesinis.lamabpo.lt/

 

Visą informaciją apie siūlomus modulius bei jų komplektus galite rasti:

Priėmimo tvarka

Jūsų patogumui organizuosime nuotolines vaizdo konsultacijas. Sekite skelbimus.