Apie jaunimo politiką Šilutės rajono savivaldybėje

Apie jaunimo politiką Šilutės rajono savivaldybėje

Šiandien mokykloje svečiavosi Šilutės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Rimantė Čiutienė.  Ji moksleiviams papasakojo apie jaunimo politiką  Šilutės rajono savivaldybėje. Šios politikos tikslas – palankių sąlygų kūrimas jaunam žmogui. Todėl savivaldybė įgyvendina įvairias iniciatyvas ir programas. Jaunimui atstovauja ir jų veiklą inicijuoja savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Skatinamos jaunimo iniciatyvos, kurios leidžia jaunimui išreikšti savo idėjas ir įgyvendinti projektus,  taip pat skatinama savanorystė.  Vykdoma jaunimo užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa. Tai mokymai, praktikos programos, karjeros patarimai ir t.t.

Rimantė Čiutienė paragino  jaunuolius domėtis informacija, pateikiama Šilutės rajono savivaldybės tinklapyje, galvoti apie savo profesinę karjerą, dalyvauti projektuose, įsitraukti į savanorystės veiklą. Visos šios priemonės suteiks galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime ir įgyti reikalingų įgūdžių bei patirties asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui.