Profesijos mokytojų stažuotė Ispanijoje

Profesijos mokytojų stažuotė Ispanijoje

2024 m. kovo mėnesį Šilutės profesinio mokymo centro profesinio mokymo specialistė Airida Arnašiūtė-Lekavičienė, kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos profesinių mokyklų, dalyvavo savaitės trukmės kvalifikacijos tobulinimo veiklų stažuotėje Ispanijoje, kuri vyko pagal Erasmus+ programos, Lietuvoje administruojamos Švietimo mainų paramos fondo, mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000127181.

Stažuotė vyko Ispanijos Katalonijos regiono sostinėje Barselonoje. Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu mokytoja gilino savo žinias mokinių skatinimo ir motyvavimo klausimais, susipažino su Ispanijoje taikomais ir sėkmingai veikiančiais mokinių motyvavimo ir motyvacijos problemų sprendimo metodais. Dalyvė taip pat išmoko atpažinti priežastis, dėl kurių krenta mokinių mokymosi motyvacija bei siekė perimi priimančios šalies gerąją patirtį.

Kvalifikacijos tobulinimo veiklos vyko anglų kalba, todėl tai kartu buvo puiki proga jų dalyviams pagerinti anglų kalbos žinias, praplėsti profesinį žodyną bei įgyti tarpkultūrinio bendravimo gebėjimų.

Siekiant, kad kvalifikacijos tobulinimo veikų metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.