Užsiėmimai „Emocijų atpažinimas ir raiška“

Užsiėmimai „Emocijų atpažinimas ir raiška“

Emocijos yra svarbi mūsų gyvenimo dalis. Jos padeda užmegzti santykį su mus supančia aplinka, parodo, kaip vertiname konkrečią situaciją, ar yra patenkinami mūsų poreikiai.  Jų pažinimo ar kontrolės stoka ir netinkama raiška gali sukelti sunkumų, susijusių su emocine, fizine sveikata, prisitaikymu aplinkoje.

Individualios priežiūros darbuotojo specialybės mokinės dalyvavo užsiėmimuose „Emocijų atpažinimas ir raiška“, į kuriuos juos pakvietė visuomenės sveikatos specialistė Viktorija Šepetienė ir mokytoja Edita Endrulienė. Jų metu buvo išbandyti emocijų atpažinimo ir išraiškos būdai pasitelkiant sensorinius pojūčių rutulius, „Emocijų bokštą“ ir kitas priemones.

Mokinės aktyviai dalyvavo veiklose. Jos galėjo geriau pažinti save, savo emocijas, jų reikšmę bei esamą ir galimą raišką.

Supraskime ką jaučiame, priimkime tai ir tinkamai išreiškime. Būkime dėmesingi savo ir kitų emocijoms.