Netradicinė pilietiškumo pamoka LR Seime

Netradicinė pilietiškumo pamoka LR Seime

Sausio 12d. Šilutės profesinio mokymo centro 9-10 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje pilietiškumo pamokoje, skirtoje Laisvės gynėjų dienai paminėti. Vykome į Lietuvos sostinę Vilnių, į LR Seimą, kur vyko iškilmingas Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Stebėjome iškilmingą laisvės gynėjų rikiuotę. Dimisijos brigados generolas Česlovas Jezerskas raportavo pirmajam nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovui Vytautui Landsbergiui. Žodį tarė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys.

Po iškilmingos rikiuotės, aplankėme ukrainiečių fotografo Valerijaus Miloserdovo fotografijų parodą Seimo Vitražo galerijoje. Kovo 11- osios Akto salėje, kartu su laisvės gynėjais, klausėmės LR seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės – Nielsens, atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovo Vytauto Landsbergio, Lietuvos kariuomenės vado generolo Voldemaro Rupšio, LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno ir Pulkininko Aleksiejaus Gaiževskio sveikinimo kalbų.

Taip pat buvo įdomu pamatyti Atkuriamojo Seimo rūmų salę, kurioje 1990 m. kovo 11 d. buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktas. Ši vieta 1991 m. sausio įvykiais tapo Lietuvos laisvės gynimo simboliu, kur vyko lemiama ir žūtbūtinė kova dėl Lietuvos laisvės išsaugojimo. Turėjome unikalią galimybę sėdėti vardinėse Kovo 11-  osios Akto signatarų vietose.

Viso renginio metu jautėme Lietuvos žmonių susitelkimo ir vienybės dvasią, meilę savo šaliai ir rūpestį dėl jos ateities.

Tokios pilietiškumo pamokos padeda mokiniams suvokti, kokia kaina buvo pasiekta ir įtvirtinta Lietuvos Nepriklausomybė, ugdytis pagarbą Tėvynės gynėjams, skatina būti aktyviais bendruomenės nariais.

Ši išvyka padėjo suvokti, kad tomis lemtingomis dienomis valdžia viena nebūtų buvusi pajėgi apginti laisvės siekių. Tai padarė Lietuvos žmonės stoję petys į petį.