Kelionė į Vilnių

Kelionė į Vilnių

Lapkričio 21 d. grupelė mokyklos mokinių su mokytojomis G. Kazlauskiene ir D. Maroziene keliavome į Vilnių. Kelionės tikslas – aplankyti Lietuvos Seimą, kuriame kuriami įstatymai, ir  vietą, kurioje gyveno  žmonės, laužantys įstatymus. Ši vieta – tai buvęs Lukiškių kalėjimas, uždarytas 2019 metais.

Seime pasitiko gidė ir papasakojo Seimo rūmų istoriją, funkcijas, darbotvarkę. Posėdžių salėje buvo galima stebėti biudžeto svarstymo posėdį. Taip pat aplankėme Konstitucijos salę, kurioje 1992 metais  buvo priimta Lietuvos Konstitucija, galiojanti iki šių dienų. Įdomu buvo pamatyti pirmųjų Seimo rūmų salę, kurioje 1990 m. kovo 11 d. buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aktas. Čia 1991 m. sausio 13 dieną vyko kovos dėl nepriklausomybės išsaugojimo. Pirmieji Seimo rūmai atspindi Seimo rūmų ir Lietuvos istoriją, čia minimos įvairios valstybės šventės, prisiekia naujai išrinkti prezidentai, seimo nariai.

Pabuvoti įstaigoje, kur kuriami  įstatymai, nuo kurių priklauso Lietuvos ir visų jos žmonių gyvenimas, buvo labai įdomu ir vertinga.  Kaip priešprieša šiems rūmams – visai netoli jų stovintys niūrūs, mūro ir spygliuota tvora aptverti pastatai. Tai – Lukiškių kalėjimas, veikęs nuo 1904 m. iki 2019-ųjų. Dabar čia – kultūros erdvė. Joje kuria (ir net buvusiose kamerose gyvena) kūrybos žmonės, čia vyksta koncertai, edukacijos. Visa aplinka išlikusi autentiška – tokios kaip buvę niūrios, slegiančios  kalėjimo kameros, priėmimo, susitikimo su artimaisiais, karantino punktai. Gidė labai įtaigiai papasakojo apie kalėjime vykusį gyvenimą, kalinių kastas, nuteistųjų siekį išgyventi.

Išėjusios iš buvusio kalėjimo apsidžiaugėm, kad jame pabuvojom tik pusantros valandos.  Na o kad pamirštume slogius įspūdžiu, užsukome į šviesos šventovę – Lietuvos nacionalinę M. Mažvydo biblioteką. Pasidairėme po šviesias erdves, įkvėpėme gaivaus oro, išgėrėme gardžios kavos ir patraukėme Gedimino prospektu į pinigų muziejų. Susipažinome su pinigų istorija, atlikome žinių patikrinimo testus ir nutarėme, kad pinigai yra priemonė, o ne vertybė. Laisvės, meilės ir laimės nenusipirksi.

Džiaugdamiesi vakarėjančio, besipuošiančio Kalėdoms Vilniaus vaizdais užkopėme į Gedimino pilies kalną. Atsivėrę vaizdai – užburiantys. Švytinčio senamiesčio, žiburiuojančių dangoraižių, apšviestų bažnyčių ir Trijų kryžių kalno vaizdai parodė, kad išmokti ir sužinoti geriausia pamačius, patyrus pačiam.