Profesijos mokytojų stažuotė Nyderlanduose

Profesijos mokytojų stažuotė Nyderlanduose

Lapkričio mėnesį mūsų mokyklos pavaduotojas ugdymui bei profesijos mokytojas Arvydas Būdvytis kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos profesinių mokyklų dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Nyderlanduose. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000127181.

Stažuotės metu mokytojai iš Lietuvos lankėsi Hagos ir kitų miestų profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, turėjo galimybę stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jas aptarti ir padiskutuoti su mokytojais bei perimti jų patirtį. Taip pat buvo gilinamasi į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo sprendimus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų įtraukimą į ugdymo procesą. Didelis dėmesys taip pat buvo skirtas aplinkos tvarumui ir tvariam vystymuisi, kadangi Nyderlandai šioje srityje yra tarp pirmaujančių ES šalių.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu, kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas, remiant Europos Komisijai.