Konkurso būdu parduodamos transporto priemonės

Konkurso būdu parduodamos transporto priemonės

Pakartotinai skelbiamas konkursas:

Šilutės profesinio mokymo centras Konkurso būdu parduoda savo veikloje nereikalingas, netinkamas naudoti transporto priemones.

Konkurso dalyvis, norintis dalyvauti konkurse turi pateikti pardavėjui pasiūlymą pagal žemiau pridėtose Konkurso sąlygose pateikiamas formas:

Transporto priemonių pardavimo konkurso būdu sąlygos

Priedas Nr.1 – Transporto priemonių ir mechanizmų sąrašas

Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2023 m. gruodžio 2 d. nuo 9:00 val. Konkurso dalyviai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.