Įvyko Centro tarybos posėdis

Įvyko Centro tarybos posėdis

Skubame pasidžiaugti, kad spalio 27 d. mūsų mokykloje įvyko Centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdis, kurio metu buvo aptarti svarbūs strateginiai kitų mokslo metų priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas klausimai, apžvelgti šių mokslo metų mokinių priėmimo rezultatai, bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais aktualijos, viešųjų konsultacijų rezultatai bei centro pasirengimas įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį ir įtraukųjį ugdymą. Dėkojame savo Tarybos nariams, kuriems visada rūpi, kuo gyvename, kaip keičiamės, ką planuojame, kuo džiaugiamės ir kokių problemų iškyla mūsų kasdieniame darbe: LR ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento vyriausiajai specialistei Jolantai Zabietienei, LR žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorei Šilutės rajone Birutei Gustienei, Pamario turizmo klasterio atstovui Šarūnui Laužikui, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos nariui Antanui Žuliui, centro buhalterei Rasai Grigalienei, kirpėjo specialybės trečiakursei Živilei Timofėjevaitei – jūsų bendrystė mums labai svarbi ir reikalinga.