Pirmakursių krikštynos Turizmo ir paslaugų skyriuje: Puota pas Adamsų šeimynėlę

Pirmakursių krikštynos Turizmo ir paslaugų skyriuje: Puota pas Adamsų šeimynėlę

Visi ruošėsi gražiai ir smagiai vakarienei.

Sutemo.

Staiga užgeso šviesos ir pasigirdo siaubingi garsai ir klyksmai.

Baugiai išryškėjo šeimos portretas.

Ach, tai Adamsai pasiuntė išbandymus svečiams nekrikštams.

Viskas būtų virtę klaikiu košmaru, tačiau smagūs grupių prisistatymai ir pirmakursių auklėtojų širdžių šiluma nugalėjo šiurpias jėgas.

Dėkojame antrakursiams už surengtą nuotaikingą šventę.