Profesijos mokytojų stažuotė Prancūzijoje

Profesijos mokytojų stažuotė Prancūzijoje

2023 m. spalio mėnesį Šilutės profesinio mokymo centro atstovai, kartu su kolegomis iš kitų profesinių mokyklų, dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Prancūzijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000127181.

Stažuotės metu vyko darbo stebėjimo veiklos Paryžiaus profesinėse mokyklose bei mokymo centruose. Stažuotės metu buvo gilinamasi į pameistrystės būdą profesiniame mokyme, jo organizavimą ir įgyvendinimą Prancūzijoje, vyko darbo stebėjimo veiklos, buvo bendraujama su vietiniais mokytojais, mokyklų atstovais, taip pat lankomasi įmonėse, kurios priima pameistrius. Stažuotės dalyviai išsamiai susipažino su pameistrystės sistema Prancūzijoje, valstybinio skatinimo politika, šio profesinio mokymo būdo nauda bei metodika.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją