Susipažinimas su kario, krašto gynėjo profesija

Susipažinimas su kario, krašto gynėjo profesija

Baigiant mokyklą, tapus pilnamečiais, daugeliui jaunuolių iškyla klausimas – o ką daryti toliau? Mes turime galimybę rinktis – pradėti dirbti Lietuvoje ar išvažiuoti į užsienį, mokytis toliau ar rinktis kario tarnybą. Visi žinome, kokia svarbi ir reikšminga yra kario, krašto gynėjo profesija.

Spalio 2 dieną  mūsų mokyklos  Pagrynių  ir Turizmo skyriuose su dvyliktokais susitiko  Klaipėdos regiono karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyresnysis verbuotojas štabo  seržantas Andrejus Fedijus. Svečias papasakojo apie profesinę karo tarnybą, kario savanorio tarnybą, privalomąją karo tarnybą, galimybę įgyti karines specialybes, jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, galimybę studijuoti Lietuvos karo akademijoje. Supažindino  su šaukimo į privalomąją karo tarnybą tvarka, kariui keliamais reikalavimais, tarnybos kariuomenėje sąlygomis, karo tarnybos privalumais. Mokiniai  sužinojo, kokios yra kario savanorio pareigos ir teisės, kaip galima tapti profesionaliu kariu. Svarbu kūrybiškas mąstymas ir iniciatyva, fizinis pasirengimas, žinios, asmeninės savybės, gebėjimas paklusti ir vadovauti. Supažindinę su karinės tarnybos kariuomenėje galimybėmis ir perspektyvomis, kvietė mokinius papildyti kariuomenės gretas, pajusti kario duonos skonį. Taip pat kalbėjo apie žmogaus konstitucinę pareigą ir teisę ginti savo valstybę, akcentavo, kad tikro kario savybės yra patriotiškumas ir pasiaukojimas vardan tėvynės.