Konkurso būdu parduodamos transporto priemonės

Konkurso būdu parduodamos transporto priemonės

Šilutės profesinio mokymo centras Konkurso būdu parduoda savo veikloje nereikalingas, netinkamas naudoti transporto priemones.

Konkurso dalyvis, norintis dalyvauti konkurse turi pateikti pardavėjui pasiūlymą pagal žemiau pridėtose Konkurso sąlygose pateikiamas formas:

TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARDAVIMO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS

Priedas  Nr.  1 – Transporto priemonių ir mechanizmų sąrašas

Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyks 2023 m. spalio 13 d. nuo 9:00 val. Konkurso dalyviai į vokų plėšimo procedūrą nekviečiami.