Profesijos moksleivių stažuotė Italijoje

Profesijos moksleivių stažuotė Italijoje

2023 metų gegužės mėnesį 8 Šilutės profesinio mokymo centro įvairių profesijų moksleiviai ir absolventai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotėje Italijoje dalyvavo platus spektras mūsų profesinio mokymo centre ruošiamų specialybių moksleivių ir absolventų: virėjai, padavėjai-barmenai, socialinio darbuotojo padėjėjai, apdailininkai (statybininkai) ir automechanikai. Dalyviai atliko praktikas verslo įmonėse – realiose darbo vietose. Virėjai mokėsi gaminti tradicinius itališkus patiekalus, socialinio darbuotojo padėjėjai įgijo praktikos rūpintis žmonėmis, turinčiais specialiųjų poreikių, padėti jiems kasdienėse situacijose, automechanikai mokėsi praktiškai atlikti įvairių automobilių važiuoklių techninį aptarnavimą, prižiūrėti ir keisti įvairias sugedusias ar susidėvėjusias važiuoklės dalis.

Praktika užsienyje prisideda ne tik prie profesinio, bet ir prie asmeninio dalyvių tobulėjimo. Stažuotės užsienyje metu mūsų profesinio mokymo centro moksleiviai praplėtė savo kultūrinį akiratį, pagerino užsienio kalbų žinias, susipažino su Italijos kultūra ir tradicijomis.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui ir absolventui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.