Atliktos išorinio profesinio mokymo veiklų vertinimo procedūros

Atliktos išorinio profesinio mokymo veiklų vertinimo procedūros

Balandžio 25-27 d. mūsų Centre buvo vykdomas išorinis profesinio mokymo srities veiklų vertinimas. Jo metu net ir patys atradome atlikę daugybę mažų ir didelių darbų bei įgyvendinę iniciatyvų – o pasidžiaugti per vis naujus darbus taip ir nebuvę kada. Todėl drąsiai teigiame: išorinis vertinimas yra labai naudingas! Juolab kai atvyksta tokios geranoriškos vertinimo grupės narės: Giedra Sadauskienė iš Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro, Vida Nenortienė iš Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos, Ina Klimavičienė iš Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro ir Virginija Paulauskytė iš Valakampių reabilitacijos centro.

Ačiū Jums už Jūsų įžvalgas, gebėjimą įsiklausyti, pajusti ir pastebėti, regis, nepastebimus dalykus.

Taip pat dėkojame savo absolventams, socialiniams partneriams ir darbdaviams, bendruomenės nariams – net ir vykdydami savo tiesiogines pareigas Jūs gebėjote rasti laiko, susikaupti ir padėti mums atsiskleisti pačiomis gražiausiomis spalvomis.

Mūsų veiklą išorinio vertinimo grupė įvertino teigiamai. Daugiau informacijos pateiksime, kai sulauksime galutinės ekspertų išvados.