Kūrybinis projektas „ Vanduo- tai gamtos ašara“

Kūrybinis projektas „ Vanduo- tai gamtos ašara“

Kovo mėnesį  būsimi virėjai  dalyvavo  respublikiniame  virtualiame  projekte

„ Vanduo- tai gamtos ašara“, skirtame Pasaulinei vandens dienai paminėti. Projektą organizavo ,,Diemedžio’’ ugdymo centras bei Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba.

Kūrybinio projekto veiklų planavimu  ir jų įgyvendinimu rūpinosi  socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokinės  su profesijos mokytojomis Edita Endruliene ir Viktorija Šepetiene.

Šio projekto tikslas- plėtoti mokinių pojūčius per įvairias veiklas, siekiant ugdyti sąmoningą požiūrį į vandens svarbą, planetos ekologiją.

Teorinės dalies metu mokiniai susipažino su vandens svarba žmogui ir supančiai aplinkai, dalyvavo viktorinoje „ Vanduo- gyvybės šaltinis“.

Praktinės dalies metu mokiniai atliko eksperimentus. Jie tyrinėjo vandenį, jo savybes, išsiaiškino agregatines vandens būsenas. Eksperimentuodami patikrino, kaip veikia paviršiaus įtempimo jėga, kaip vyksta difuzijos reiškinys, kokiomis savybėmis pasižymi skirtingo tankio vanduo.

Projekto vykdymą mokiniai fiksavo nuotraukose,  iš kurių sukūrė koliažą.

Linksmų veiklų metu, tapę tyrinėtojais ir kūrėjais, mokiniai pagilino turimas žinias apie vandenį, o aktyviausi ir išradingiausi buvo paskatinti simboliniais prizais.