Mokytojų stažuotė Ispanijoje

Mokytojų stažuotė Ispanijoje

2023 m. kovo mėnesį mūsų mokytojos Gedutė Kuisienė ir Gitana Bagdonienė, kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos procesinių mokyklų, dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Ispanijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotės metu mokytojai dalyvavo darbo stebėjimo veiklose Barselonos profesinėse mokyklose bei mokymo centruose. Stažuotės metu mokytojai susipažino su šiuolaikiniais mokinių skatinimo ir motyvavimo metodais. Šilutės profesinio mokymo centro mokytojai taip pat dalyvavo stebėtų pamokų ir jose naudotų darbo metodų aptarimuose, iš ispanų kolegų sėmėsi gerosios patirties, kaip atpažinti priežastis, dėl kurių krenta mokinių mokymosi motyvacija.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.