Renkamės profesiją: VIRĖJAS

Renkamės profesiją: VIRĖJAS

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=35&search= skirta nebaigusiems pagrindinės mokyklos ir/ar turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Mokslas trunka 3 metus.

Kartu mokomasi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą https://www.silutespmc.lt/wp-content/uploads/2023/02/Soc.-igudziu-ugdymo-programa.pdf .

 Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą virėją, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti nesudėtingos technologijos pusgaminius ir patiekalus.

Taip pat bus galima rinkis pasirenkamuosius modulius: nesudėtingos technologijos tautinio paveldo patiekalų gaminimą, nesudėtingos technologijos BBQ ir grilio patiekalų gaminimą, picų gaminimas, blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimą arba nesudėtingos technologijos sušių gaminimą.