Renkamės profesiją: DAŽYTOJO TINKUOTOJO PADĖJĖJAS

Renkamės profesiją: DAŽYTOJO TINKUOTOJO PADĖJĖJAS

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa https://www.silutespmc.lt/wp-content/uploads/2023/02/Programa-Dazytojo-tinkuotojo_padejejas-P21073209.pdf skirta nebaigusiems pagrindinės mokyklos ir/ar turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Mokslas trunka 3 metus.

Kartu mokomasi pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą https://www.silutespmc.lt/wp-content/uploads/2023/02/Soc.-igudziu-ugdymo-programa.pdf.

Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojo-tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti statinius dažymo darbams, dažyti statinius ir klijuoti apmušalus, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas.

Asmuo, įgijęs dažytojo-tinkuotojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti statybos įmonėse.