Įteikti 38 profesinio mokymo diplomai

Įteikti 38 profesinio mokymo diplomai

Vasario 10 d. Paslaugų ir turizmo skyriuje skambėjo muzika ir džiaugsmingi balsai – net 38 absolventams buvo įteikti Profesinio mokymo diplomai (18 iš jų – su pagyrimu!), o pačioms šauniausioms absolventėms – dar ir mokyklos padėkos raštai už labai gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą mokyklos renginiuose bei pagalbą organizuojant ugdomąją edukacinę veiklą mokykloje ir Šilutės miesto socialinių paslaugų įstaigose.

Artėja diena, kai išsilavinimo dokumentai įgis skaitmeninį pavidalą, todėl buvo labai džiugu bene paskutinįkart į tikrų, apčiuopiamų diplomų įteikimo šventę sukviesti mokyklą baigusius mokinius: ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjus ir socialinio darbuotojo padėjėjus. Labai simboliška, kad šių profesijų absolventės žmogumi rūpinsis nuo mažų dienų iki gyvenimo kelio pabaigos. Tai reiškia, kad mokykla atlieka kilnią misiją – rengia kiekvienam labai reikalingus darbuotojus.

Tačiau ši diena – ne rūpesčių ir darbų, o džiaugsmo. Kiek daug jaudulio! Kiek daug jautrių, gražių žodžių ir linkėjimų! Kiek daug gėlių ir šypsenų! Kiek daug pasveikinti susirinkusių artimųjų! Ir iš tiesų, proga labai svarbi, nes įgytos kompetencijos keičia gyvenimus, suteikia žmonėms naujų galimybių ir parodo, kad mokytis niekada nevėlu – mokykla atvira kiekvienam.

Visi prisidedame prie direktorės Vilmos Grigonienės, metodininkės Irenos Sudeikienės, grupių vadovių ir profesijos mokytojų Editos Endrulienės, Lauros Valauskienės ir Ugnės Būdvytytės linkėjimų ir dar kartą sakome: sėkmės jūsų darbuose ir ačiū, kad buvote tokios šaunios mokinės, kad turėjome galimybę kartu tobulėti, augti ir kurti, kad drauge įprasminome savo kasdienybę!