MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

2023 m. sausio pabaigoje – vasario pradžioje mūsų mokyklos mokytojos Agnė Pielikytė ir Aurelija Žymančienė, kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos procesinių mokyklų, dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotės metu mokytojos dalyvavo darbo stebėjimo veiklose keliuose Londono koledžuose ir profesinėse mokyklose. Stažuotės metu mokytojos gilinosi į modulinio profesinio mokymo organizavimą ir įgyvendinimą Jungtinėje Karalystėje, bendravo su vietiniais mokytojais, mokyklų atstovais. Mokytojos turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, aptarti jų eigą bei naudojamus darbo metodus, siekė perimti patirtį, kurią galėtų pritaikyti mūsų mokykloje.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.