Įvyko Mokyklos Tarybos posėdis

Įvyko Mokyklos Tarybos posėdis

Š. m. vasario 2 d. mokykloje vyko Mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdis. Jame dalyvavo Tarybos nariai: Jolanta Zabietienė, LR ŠMSM Mokymosi visą gyvenimą departamento vyriausioji specialistė, Birutė Gustienė, LR žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Šilutės rajone, Šarūnas Laužikas, Pamario turizmo klasterio narys, Antanas Žulys, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos narys, Rasa Grigalienė, Šilutės profesinio mokymo centro buhalterė, Vygantė Jukniuvienė, Šilutės PMC mokytoja, svečių teisėmis – Vilma Grigonienė, Šilutės PMC direktorė, Arvydas Būdvytis, Šilutės PMC direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Nijolė Regelskienė, Šilutės PMC vyriausioji buhalterė, Evelina Oželienė, Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) pirmininkė.

Posėdžio metu direktorė V. Grigonienė pristatė Centro 2022 m. Veiklos ataskaitą – supažindino su esminiais ugdymo pasiekimais, svarbiausiais infrastruktūros pokyčiais, įvardijo didžiausias sėkmes ir tai, kas kėlė problemų ar rūpesčių. Buvo pasidžiaugta, kad mokykla prisidėjo prie pasaulinių ekologijos ir tvarumo idėjų įgyvendinimo – 2022-aisiais atsisakyta net dviejų taršių akmens anglimi kūrenamų katilinių, o vietoje jų įrengta geoterminio šildymo sistema (centriniame pastate Pagryniuose) bei atsinaujinančiais ištekliais – medžio granulėmis – kūrenama katilinė (Sektoriniame žuvininkystės praktinio mokymo centre). Vyr. buhalterė N. Ragelskienė pristatė gautų pajamų ir patirtų išlaidų suvestinę, veiklų optimizavimo rezultatus, išreikštus sutaupomomis lėšomis, praktinio mokymo bazės atnaujinimą įsigyjant naujos įrangos ir priemonių, įrengiant naujas patalpas ir kt. Taip pat buvo atsakyta į Tarybos nariams kilusius klausimus, ieškota sprendinių veikloms tobulinti.

Džiugu, kad 2022-aisias startavo pameistrystės mokymo modelis, užmegzta naujų kontaktų su socialiniais partneriais, Užimtumo tarnyba, dalyvauta įvairių asociacijų veikloje.

Posėdžio dalyviai šio apsilankymo mokykloje metu buvo supažindinti su padavėjų ir barmenų bei virėjų praktinio mokymo baze ir  praktikų organizavimu, pabendravo su profesijos mokytojomis R. Meile ir D. Jotkuviene, bei apsilankė Sektoriniame žuvininkystės praktinio mokymo centre, kur Žuvininkystės sektoriaus vadovas Jonas Dyglys supažindino su akvakultūros technologijomis bei šiuo metu auginamomis žuvimis.

Galime teigti, jog 2022-ieji mūsų mokyklai buvo geri, sėkmingi, produktyvūs metai. Tokių pačių linkime sau ir jau prasidėjusių 2023-iųjų. O Mokyklos Tarybos (KVO) nariams dėkojame už bendrystę, paramą ir idėjas – be Jūsų žengti į priekį mums būtų gerokai sunkiau.