Mokytojų stažuotė Portugalijoje

Mokytojų stažuotė Portugalijoje

Š.m. lapkričio mėnesį dvi mūsų mokyklos profesinio mokymo specialistės kartu su kolegomis iš kitų Lietuvos procesinių mokyklų dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Portugalijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi Portugalijos profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, bendravo su mokyklų vadovais, mokytojais bei mokiniais, domėjosi praktinio mokymo organizavimo ypatumais, įranga ir kita mokomąja medžiaga, o taip pat turėjo galimybę stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą, naudojamus įtraukiojo ugdymo metodus. Mokytojai susipažino su Portugalijos švietimo sistemoje taikomais įtraukties principais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų įtraukimu į ugdymo procesą.

Ne mažiau turiningas buvo ir laisvalaikis – mokytojai aplankė Porto miestą, įsikūrusį prie pat Atlanto vandenyno, grožėjosi architektūra ir nuostabia gamta.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu, kiekvienam stažuotės dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą visiškai finansuoja Švietimo mainų paramos fondas remiant Europos Komisijai.